Avís legal

El lloc web i el domini tirogaverd.com corresponen a SEPRA IBÉRICA 2010, SL (en endavant SEPRA), amb CIF B55093496, domicili a la Carretera de Girona a Palamós, C-66, Km 12 de Corçà (CP 17121) i adreça electrònica info @ tirogaverd.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 2808, foli 169, secció 8, fulla GI-51125.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a SEPRA o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. SEPRA presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i productes. SEPRA autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials, sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web, caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. SEPRA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes, en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.tirogaverd.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que SEPRA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas, que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, SEPRA manifesta que les referències, dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web, tenen una funció orientativa i no obliguen a SEPRA fins a la contractació expressa d’una comanda.

SEPRA, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

SEPRA, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web, implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web, es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.