Gestió de comandes

Un cop rebuda la comanda i comprovar la conformitat del pagament (ja sigui a través de targeta de crèdit o transferència bancària) procedirem a la seva preparació i enviament.

Tots els articles de paqueteria inferiors als 800 Kg. Es repartiran a través d'empresa de transports o per vehicles comercials de Tirogaverd, amb un termini de lliurament oscil·la entre 48-72h (Península) i 48-96h (Internacional).

Els articles de pesos superiors a 800 Kg. Es repartiran amb camió amb ploma per realitzar la descàrrega satisfactòriament.

Tots aquells articles d'origen natural (pans de gespa) es repartiran amb un màxim de 48 hores sempre que les condicions de preparació a les nostres instal·lacions siguin favorables (condicions climàtiques).

Si algun dels articles triats no estan disponibles i s'ha realitzat el pagament, tornem l'import de forma immediata.

El termini de lliurament dels enviaments a les Illes Balears i Canàries serà d'entre 48-96h (sempre que les condicions permeten el trànsit marítim

Tarifes d'enviaments

Les tarifes d'enviament de productes de paqueteria es fan a través de l'empresa de transport Nacex. Els preus estan subjectes a les tarifes de l'empresa. Tots aquests productes els servim a les 48-72 hores laborables (Península) i 96 hores laborables (Internacional) després de fer la comanda i confirmar el pagament.

Els enviaments d'envasos de gran tonatge com big bag, palets, etc. es faran a través de transportistes de gran tonatge amb vehicles especialitzats.

Les tarifes del transport a les Illes Baleras també estaran subjectes a l'empresa de transport. El termini de lliurament de la comanda és d'entre 48-96 hores.

Des Tirogaverd hem escollit els serveis de transport més ràpid i les tarifes econòmiques perquè el servei sigui 100% eficaç.

Protecció de dades

La mercantil SEPRA IBERICA 2010, SL, a través del seu web www.tirogaverd.com sol·licita als usuaris certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en eun fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de SEPRA IBERICA 2010, SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. El usuaris autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació de serveis pactats.

La informació personal rebuda dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de SEPRA IBERICA 2010, SL, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.
SEPRA IBERICA 2010, SL, a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que pugui considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres entitats col·laboradores de SEPRA IBERICA 2010, SL, amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.tirogaverd.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a SEPRA IBERICA 2010, SL, Carretera de Palamós, km. 13,5 de 17121 Corçà (Girona); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@tirogaverd.com.

Termes i condicions generals

www.tirogaverd.com és una pàgina web de comerç electrònic, propietat de la mercantil SEPRA IBERICA 2010, SL, amb domicili a Corçà (Girona), quilòmetre 13,5 i proveïda del NIF B-55.093.496.
El client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis des www.tirogaverd.com (Tirogaverd).

1. www.tirogaverd.com Tirogaverd es dedica a la venda a distància de tot tipus de productes i serveis relacionats amb la jardineria.

2. Informació sobre els productes. Tirogaverd es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts, productes o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les seves ofertes comercials.
Tirogaverd fa tots els esforços, al seu abast, per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veritable i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Tirogaverd, es procediria immediatament a la seva rectificació. Tirogaverd no està obligada a servir una comanda fins que el client rebi la confirmació i acceptació per part de Tirogaverd.
Els continguts de la pàgina web Tirogaverd podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes o serveis. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

3. Procediment de compra. Per realitzar una compra de productes, el client ha de seleccionar els productes que desitgi adquirir. Per processar la comanda haurà de facilitar les seves dades identificatives i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Un cop facilitada la informació sol·licitada i confirmada la comanda pel client, Tirogaverd s'entendrà que el client haurà acceptat les presents condicions de compra i autoritzat el tractament de dades que durà a terme. Un cop efectuat el pagament el client rebrà de manera immediata un missatge de conformitat amb els detalls dels imports abonats i del producte adquirit.
El termini de lliurament serà el que en cada moment s'hagi indicat en la pàgina web.
En cas que desitgi contractar els serveis de Tirogaverd per a la confecció o manteniment del seu jardí, haurà de completar les dades que des de la pàgina web es sol·licitin, com la superfície del terreny, nombre d'arbres, característiques, etc. Amb aquesta informació Tirogaverd pressupostarà provisionalment els serveis requerits, a l'espera que el col·laborador més proper procedeixi a verificar les dades introduïdes en la pàgina web. Un cop verificades les característiques dels serveis a efectuar, es procedirà a emetre el pressupost definitiu, que el client podrà acceptar expressament a través de la pàgina web.
En el moment de contractar s'entendrà que el client ha acceptat de manera expressa les presents condicions generals.

4. Impostos aplicables. Els preus dels productes exposats a la pàgina web Tirogaverd inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

5. Forma de pagament. En formular la comanda, el client pot escollir lliurement abonar l'import mitjançant targeta de crèdit o dèbit: Visa, Mastercard, Maestro o bé mitjançant transferència bancària. En determinats casos, i per prevenir possibles fraus, Tirogaverd es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta, en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador.
En el supòsit de contractació de serveis, Tirogaverd es reserva la facultat d'interrompre la prestació dels serveis contractats en el supòsit de produir-se un impagament per part del client.

6. Enviament dels productes. Tirogaverd ofereix diferents sistemes d'enviament en funció de la tipologia del producte. Tirogaverd determinarà en cada cas quina és la forma d'enviament més eficaç i segura.
Tirogaverd envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport de reconegut prestigi nacional i internacional. La data d'entrega al domicili del client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de lliurament s'indiquen amb el màxim de precisió possible. No obstant això, Tirogaverd informa que per causes alienes a la seva voluntat poden experimentar petites variacions.

7. Dret del client. Tirogaverd garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost, sempre que aquesta anul·lació es comuniqui amb una antelació mínima de 15 dies, a la data prevista d'enviament de productes o execució dels treballs sol·licitats.
Si bé Tirogaverd procura tenir sempre disponibles els productes que publicita a la seva pàgina web, excepcionalment es pot donar el cas de no disposar del producte sol·licitat pel client. En aquest cas, Tirogaverd informarà al client del termini dins el qual rebria el producte seleccionat. En cas d'impossibilitat de proporcionar-li el producte, Tirogaverd podrà proposar al client l'enviament d'un producte de qualitat i preu equivalent. El client podrà rebutjar aquestes alternatives, el que obligarà al reemborsament immediat dels imports abonats pel client.
El client disposa d'un termini de 7 dies laborables per desistir del contracte sense que s'hagi d'indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Abans d'exercir el dret de desistiment, Tirogaverd podrà atendre'l per analitzar els motius i proposar-li solucions que puguin satisfer l'interès del client. El client podrà retornar l'article que hagi comprat a www.tirogaverd.com sempre que els productes no s'hagin obert ni usat i conservin el seu precinte o embalatge original. En aquests casos, un cop rebuts els productes, Tirogaverd tornarà els diners de la compra a través de transferència bancària al compte bancari indicat pel client en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses d'enviament del client no seran abonades. En el cas dels pans de gespa natural i d'altres productes de caducitat curta, el Client no tindrà dret de desistiment detallat en el paràgraf anterior. Per aquest motiu no podrà tornar ni anul·lar la comanda un cop l'hagi acceptat i rebut.
Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de Tirogaverd, aquest producte li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al client.
Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga electrònica pot contactar amb nosaltres via correu electrònic a info@tirogaverd.com, o per telèfon al 972.630.412.

8. Obligacions del client. El client es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda i mantenir-les actualitzades en tot moment.
El client accepta les presents condicions generals recollides en el present contracte.
Tirogaverd facilitarà al client un identificador i una contrasenya. El client es compromet a guardar de forma confidencial i amb màxima diligència les seves claus d'accés personal.

9. Seguretat i confidencialitat. Tirogaverd garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves transaccions. Totes les operacions es realitzen a través d'un servidor segur.
Totes les dades personals facilitades pel client a www.tirogaverd.com seran incloses en el fitxer Clients i proveïdors, creat per Sepra Ibèrica 2010 SL amb fins de gestió comptable, fiscal i administrativa. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el client en tot moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a Tirogaverd, Ctra .. de Palamós a Girona, km 13,5, 17121 Corçà (Girona).

10. Disponibilitat. Tirogaverd no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del servei de botiga online. Queda exonerat d'aquesta manera per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de la botiga en línia. Tirogaverd no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de botiga online.

11. Legislació aplicable. Les compravendes i prestacions de serveis realitzades per Tirogaverd es sotmeten a la legislació espanyola vigent en cada cas.

12. Jurisdicció competent. En cas de qualsevol conflicte o discrepància respecte de la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals, Tirogaverd i el client se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls .

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la i ineficaç, substituint les presents Condicions Generals en tota la altres, considerant aquesta disposició total o parcialment per no inclosa.

14. Agraïments Volem donar les gràcies a les persones de l'associació d'amics dels arbres de la Serra d'Aracena http://arboles-sa.blogspot.com/ per facilitar-nos fotografies de la seva propietat.