Gestió de comandes

Un cop rebuda la comanda i comprovar la conformitat del pagament (ja sigui a través de targeta de crèdit o transferència bancària) procedirem a la seva preparació i enviament.

Tots els articles de paqueteria inferiors als 800 kg es repartiran a través d'empresa de transports o per vehicles comercials de Tirogaverd, amb un termini de lliurament oscil·la entre 48-72h (Península) i 48-96h (Internacional).

Els articles de pesos superiors a 800 kg es repartiran amb camió amb ploma per fer la descàrrega satisfactòriament.

Tots aquells articles d'origen natural (pans de gespa) es repartiran amb un màxim de 48h sempre que les condicions de preparació a les nostres instal·lacions siguin favorables (condicions climàtiques).

Si algun dels articles escollits no estan disponibles i s'ha realitzat el pagament, tornem l'import de manera immediata.

El termini de lliurament dels enviaments a les Illes Balears i Canàries serà dentre 48-96h (sempre que les condicions permetin el trànsit marítim).

 

Tarifes d'enviaments

Les tarifes d'enviament de productes de paqueteria es fan a través de l'empresa de transport Nacex. Els preus estaran subjectes a les tarifes de lempresa. Tots aquests productes els servim a les 48-72 hores laborables (Península) i 96 hores laborables (Internacional) després de fer la comanda i confirmar el pagament.

Els enviaments d'envasos de gran tonatge com ara big bag, palets, etc. es faran a través de transportistes de gran tonatge amb vehicles especialitzats.

Les tarifes del transport a les Illes Baleres també estaran subjectes a l'empresa de transport. El termini de lliurament de la comanda és entre 48-96 hores.

Des de Tirogaverd hem escollit els serveis de transport més ràpid i les tarifes econòmiques perquè el servei sigui 100% eficaç.

 

Protecció de dades

La mercantil SEPRA IBERICA 2010, SL, a través de la seva web www.tirogaverd.com sol·licita als usuaris certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de SEPRA IBERICA 2010, SL, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació de serveis pactats.

La informació personal rebuda dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de SEPRA IBERICA 2010, SL, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i una altra legislació aplicable. de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que pugui considerar d'interès.

L'usuari accepta que les vostres dades personals siguin cedides a altres entitats col·laboradores de SEPRA IBERICA 2010, SL, amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en qualsevol cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.tirogaverd.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a SEPRA IBERICA 2010, SL, Carretera de Palamós, km. 13,5 de 17121 Corçà (Girona); aquesta comunicació també es podrà fer mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@tirogaverd.com.

 

Termes i condicions generals

www.tirogaverd.com és una pàgina web de comerç electrònic, propietat de la mercantil SEPRA IBERICA 2010, SL, amb domicili a Corçà (Girona), quilòmetre 13,5 i proveïda del NIF B-55093496.
El client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis des de www.tirogaverd.com (Tirogaverd).

1. www.tirogaverd.com Tirogaverd es dedica a la venda a distància de tot tipus de productes i serveis relacionats amb la jardineria.

2. Informació sobre els productes. Tirogaverd es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts, productes o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les seves ofertes comercials.
Tirogaverd fa tots els esforços, dins dels seus mitjans, per oferir la informació continguda al website de forma veritable i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Tirogaverd, se'n procediria immediatament a la rectificació. Tirogaverd no quedarà obligada a servir una comanda fins que el client rebi la confirmació i acceptació per part de Tirogaverd.
Els continguts de la pàgina web Tirogaverd podrien, de vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes o serveis. En cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir-ne la compra sense cap cost.

3. Procediment de compra. Per realitzar una compra de productes, el client ha de seleccionar els productes que voleu adquirir. Per processar la comanda haureu de facilitar les vostres dades identificatives i optar pel mètode de pagament que preferiu. Un cop facilitada la informació sol·licitada i confirmada la comanda pel client, Tirogaverd entendrà que el client haurà d'acceptar aquestes condicions de compra i autoritzat el tractament de dades que durà a terme. Un cop efectuat el pagament el client rebrà de forma immediata un missatge de conformitat amb els detalls dels imports abonats i del producte adquirit.
El termini de lliurament serà el que a cada moment s'hagi indicat a la pàgina web.< br />En cas que vulgueu contractar els serveis de Tirogaverd per a la confecció o manteniment del vostre jardí, haureu de completar les dades que des de la pàgina web se sol·licitin, com la superfície del terreny, nombre d'arbres, característiques, etc . Amb aquesta informació Tirogaverd pressupostarà provisionalment els serveis requerits, en espera que el col·laborador més proper procedeixi a verificar les dades introduïdes a la pàgina web. Un cop verificades les característiques dels serveis a efectuar, es procedirà a emetre el pressupost definitiu, que el client podrà acceptar expressament a través de la pàgina web.
En el moment de contractar s'entendrà que el client ha acceptat de manera expressa aquestes condicions generals.

4. Impostos aplicables. Els preus dels productes exposats a la pàgina web Tirogaverd inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

5. Forma de pagament. En formular la comanda, el client pot escollir lliurement abonar l'import mitjançant targeta de crèdit o dèbit: Visa, MasterCard, Maestro o bé mitjançant transferència bancària. En determinats casos, i per prevenir possibles fraus, Tirogaverd es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta, en cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador.
En el supòsit de contractació de serveis, Tirogaverd es reserva la facultat d'interrompre la prestació dels serveis contractats en cas de produir-se un impagament per part del client.

6. Enviament dels productes. Tirogaverd ofereix diferents sistemes d'enviament en funció de la tipologia del producte. Tirogaverd determinarà en cada cas quina és la forma d'enviament més eficaç i segura.
Tirogaverd envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament al domicili del client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de lliurament s'indiquen amb la màxima precisió possible. Tot i això, Tirogaverd informa que per causes alienes a la seva voluntat poden experimentar petites variacions.

7. Dret del client. Tirogaverd garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost, sempre que aquesta anul·lació es comuniqui amb una antelació mínima de 15 dies, a la data prevista d'enviament de productes o execució els treballs sol·licitats.
Si bé Tirogaverd procura tenir sempre disponibles els productes que publicita a la seva pàgina web, excepcionalment es pot donar el cas de no disposar del producte sol·licitat pel client. En aquest cas, Tirogaverd informarà el client del termini dins del qual rebria el producte seleccionat. En cas d'impossibilitat de proporcionar-li el producte, Tirogaverd podrà proposar al client enviar un producte de qualitat i preu equivalent. El client podrà rebutjar aquestes alternatives, cosa que obligarà al reemborsament immediat dels imports abonats pel client.
El client disposa d'un termini de 7 dies laborables per desistir del contracte sense que n'hagi d'indicar els motius. El termini es calcula a partir del dia de recepció del producte. Abans d'exercir el dret de desistiment, Tirogaverd us podrà atendre per analitzar els motius i proposar-vos solucions que puguin satisfer l'interès del client. El client podrà tornar l'article que hagi comprat a www.tirogaverd.com sempre que els productes no s'hagin obert ni utilitzat i conservin el seu precinte o embalatge original. En aquests casos, un cop rebuts els productes, Tirogaverd tornarà els diners de la compra a través de transferència bancària al compte bancari indicat pel client en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses d'enviament del client no seran abonades. En el cas dels pans de gespa natural i altres productes de caducitat curta, el Client no té dret de desistiment detallat al paràgraf anterior. Per aquest motiu no podrà tornar ni anul·lar la comanda una vegada ho hagi acceptat i rebut.
Si un producte diferent del sol·licitat pel client fos lliurat per error de Tirogaverd, aquest producte li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al client.
Per qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga electrònica podeu contactar amb nosaltres via correu electrònic a info@tirogaverd.com, o per telèfon al 972630412.

8. Obligacions del client. El client es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda i mantenir-les actualitzades en tot moment.
El client accepta les presents condicions generals recollides en aquest contracte.
Tirogaverd facilitarà al client un identificador i una contrasenya. El client es compromet a guardar de manera confidencial i amb màxima diligència les claus d'accés personal.

9. Seguretat i confidencialitat. Tirogaverd garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les transaccions. Totes les operacions es realitzen a través d'un servidor segur.
Totes les dades personals facilitades pel client a www.tirogaverd.com seran incloses al fitxer Clients i proveïdors, creat per Sepra Ibérica 2010 SL amb fins de gestió comptable , fiscal i administrativa. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client en tot moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a Tirogaverd, Ctra. de Palamós a Girona, km 13,5, 17121 Corçà (Girona).

10. Disponibilitat. Tirogaverd no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del servei de botiga en línia. Queda exonerada d'aquesta manera per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de la botiga en línia. Tirogaverd no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de botiga en línia.

11. Legislació aplicable. Les compravendes i prestacions de serveis realitzades per Tirogaverd se sotmeten a la legislació espanyola vigent en cada cas.

12. Jurisdicció competent. En cas de qualsevol conflicte o discrepància respecte de la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals, Tirogaverd i el client se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre .

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules. Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la i ineficaç, substituint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

14. Agraïments Volem donar les gràcies a les persones de l'associació d'amics dels arbres de la Serra d'Aracena http://arboles-sa.blogspot.com/ per facilitar-nos fotografies de la propietat.