Blog >  > MOSCA DEL MEDITERRANI (CERATITIS CAPITATA)

MOSCA DEL MEDITERRANI (CERATITIS CAPITATA)


Categorias : Frutal , Plagas

Observa picades als fruits del seu fruiter?

 

  • Descripció de la mosca: plaga que afecta diferents famílies de fruiters. És una mosca de dimensions reduïdes i de coloracions molt vives.

Espècies afectades: fruiters.

Biologia: les femelles adultes fan la posada sobre els fruits, atretes per l'olor i el color. Dispositiu entre 5-10 ous. Un cop realitzada la posada van a altres fruits a fer més posades. Quan les temperatures són favorables els ous fan eclosióen dos dies i les larves penetren al fruit per alimentar-se'n. La vida de la larva dura entre 6 i 11 dies.

 

 
  •  Productes recomanats per a ús domèstic:

 - Per motxilles de 15 l: polvorització d'1 pot d'insecticida de contacte Massometrin de 25 cc.

  •  Productes recomanats per a professionals:

- Polvorització d'insecticida de contacte Karate Zeon a dosi de 3mL per a una motxilla de 15L.

 

MÈTODES DE LLUITA

  •  Recollir els fruits que han caigut del mateix arbre.

  •  Tractaments insecticides amb productes fitosanitaris específics. Els tractaments insecticides s'han de repetir cada 7-10 dies fins que la plaga no s'hagi extingit.

  •  Mètodes alternatius: utilització de paranys per caçar els adults.

 

SÍMPTOMES I DANYS

  •  Picades als fruits.

  •  Caiguda dels fruits i podridura.