Blog >  > CAPARRETA DE LES ALZINES (KERMES VERMILIO)

CAPARRETA DE LES ALZINES (KERMES VERMILIO)


Categorias : Árboles , Plagas

Ha notat que darrerament s'assequen les branques de les alzines i presenten uns punts petits de color vermell als brots? Probablement la seva alzina està afectada per cotxinilla.

Descripció de l'insecte: homòpter.

Espècies afectades: alzines.

Biologia: una sola generació anual. Inici d'estiu comencen les postes de les femelles (zones terminals dels brots). Els ous queden protegits pel cos de la femella.

Les larves quan neixen colonitzaran les parts tendres (el període pot durar tot l'estiu). A partir d´aquí la femella seca i mor (quedant el tronc de l´arbre). A l'hivern

les larves s'amaguen i hivernen fins a la primavera muden i es transformen en adult.

  

  • Recomanem fer tractament amb endoteràpia vegetal.

- Realitzar una punxada cada 15cm de diàmetre del tronc i posar els paquets amb nutrient i insecticida.

  • Productes recomanats per a ús domèstic:

- Per a una motxilla de 15 L: barrejar un insecticida biològic de contacte Zenith 15cc o un sobre insecticida sistèmic mospilan de 7,5 g.

Recomanem fer tractament amb endoteràpia vegetal.

  • Productes recomanats per a professionals:

- Recomanem fer tractament amb endoteràpia vegetal.

 

MÈTODES DE LLUITA

- El moment òptim per fer els tractaments insecticides és a l'estiu.

SÍMPTOMES I DANYS

- Assecat de les branques terminals de les alzines.

- S'alimenten de la saba de les alzines fins a provocar un assecat general.

- Presència de boletes seques (femella) a les branques de l'arbre.