Insectidia-Acaricida Kay de 15cc Ver más grande

Insectidia-Acaricida Kay de 15cc

És un insecticida-acaricida que actua per contacte i ingestió. Provoca un bloqueig del sistema nerviós. Actua contra àcars, prai, pugó, cotxinilla, psila, cucs...

Más detalles

Entrega en 48/72 horas

5,14 €

Más info

Kay és un insecticida-acaricida defrivado de l'àcid-aminat, altament actiu, que actua per contacte i ingestió.

La seva acció és deguda a un bloqueig del sistemaa nerviós central i perifèric dels insectes. KAY conserva, íntegrament la seva efectivitat insecticida al camp, fins i tot sota temperatures extremadament altes, durant un apreciabe període de temps. KAY mostra un efecte supressor a control de les poblacions d'àcars.

KAY posseeix com a qualitats importants:

Gran espectre o amplitud de control d'insectes i àcars.

Elevat efecte de xoc (knock-down) i repel·lent durador.

No és tòxic a abelles (els residus tòxics de la polvorització no són tòxics ni repel·lents a elles) i és poc tòxic als insectes depredadors i fauna auxiliar.

Dosi KAY:

Pugons: 0,2 ml per litre d'aigua

Trips: 1-1,5 ml per litre d'aigua

Mosquits: 0,5-0,7 ml per litre d'aigua

Altres: 0,5 ml per litre d'aigua.

Utilització de KAY:

Polvorització foliar de les fulles per la seva revers i revés fins a deixar la planta completament coberta per la solució.

Termini de seguretat entre aplicacions: 5-7 dies

Termini de seguretat fins collita: 4-5 setmanes.

Composició: 10% Tau-fluvalinato (suspensió concentrada)

Envàs: 15cc