Adob NATURE ECO 4-4-10 sac 20kg

És un fertilitzant organomineral i ecològic compost bàsicament per matèria orgànica, farina de carn i os i lignit. Pot ser utilitzat tant per a l'horta com per a plantes. Aquest abonament presenta un contingut de potassi superior al Gombau Nature 6-4-4.

18,48 €