ADOB FERVOHUMUS ECO-BIO 50L Ver más grande

ADOB FERVOHUMUS ECO-BIO 50L

El FERVO-HUMUS és un producte de naturalesa totalment orgànica i biogènica. La seva composició està formada per fems,
productes orgànics i biomassa vegetal estructurant.

BENEFICIS AGRONÒMICS
* La matèria orgànica del FERVO-HUMUS, millora les propietats físiques, químiques i biològiques del sòl.
* Tenen un efecte positiu en l’estructura del sòl, facilitant la creació d’agregats, millorant la permeabilitat i la seva
capacitat de retenció d’aigua reduint així els efectes de l’erosió.
* Aporta elements nutritius facilitant alhora l’absorció de nutrients i la capacitat d’intercanvi catiònic (CIC).
* Afavoreix la proliferació de microorganismes, la respiració de les arrels i la germinació de les llavors.

Más detalles

8,08 €

Más info

Fems
Els fems, bàsicament procedents d’explotacions bovines properes a la planta de compostatge, es seleccionen i controlen
per assegurar la traçabilitat del procés, aconseguint una important aportació de nitrogen i una riquesa bacteriana
interessant per a l’elaboració del compost d’alta qualitat.Biomassa vegetal estructurant
Els teixits vegetals estan formats per Biomassa procedent de treballs de poda, jardineria i desbrossament de boscos de
l’entorn. Aquests aporten el carboni necessari per un procés de compostatge equilibrat.CARACTERISTIQUES FISICO-QUIMIQUES

Nitrogen total 1,3 - 2,7 % s.m.f.
Anhídrid fosfòric 1,0 - 2,2 % s.m.f.
Òxid de potassi 0,6 - 2,0 % s.m.f.
Unitats fertilitzants de referència (UF) 2-2-1
Matèria orgànica total 35,0 – 40,0 % s.m.f.
Humitat < 40 %
pH 6 - 8,5
Conductivitat elèctrica 5,0 – 15,0
Relació C/N 8,0 - 19,9
Carboni orgànic 20,3 – 23,2 % s.m.f.
Àcids húmics i fúlvics 5,0-9,0 % s.m.f.
Granulometria 90% partícules passen per malla 25 mm


INSTRUCCIONS RELATIVES A L’ÚS, EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ DEL PRODUCTE:
1.- Aportar homogèniament el producte en les dosis recomanades.
2.- Una vegada feta l’aportació és aconsellable practicar un reg.
3.- Sembrar/plantar la terra on s’aplicarà el producte en un termini de dos mesos des de l’aplicació, quatre mesos per a cultius
llenyosos.
Conservar en un lloc sec i cobrir el material per evitar contaminacions per llavors de males herbes


DOSIS RECOMENADES D’APLICACIÓ:Cultius extensius 5000 – 15000 kg/ha
Horta 500 – 800 gr/m2
Arboricultura/Floricultura 5 - 8 kg/fruiter adult
Camps esportius 0,5 - 2 kg/m2
Jardineria 0,5 - 2 kg/m2
Vinya 5000 – 8000 kg/ha
Olivera 3000 – 7000 kg/ha